.

அனைத்துலகத்தமிழோசை!

என் காலப்பதிவுகள் மட்டும்.

புதன், 15 ஜூன், 2011

எமது மண், மக்கள் பட்ட அவலம்

எமது மண், மக்கள் பட்ட அவலம்....

வெளிப்படுத்திய பிரித்தானிய தொலைக்காட்சி!
11.05 இரவு செவ்வாய் 14 ஜீன் 2011  அன்று

 Channel 4

Jon Snow presents a forensic investigation into the final weeks of the quarter-century-long civil war between the government of Sri Lanka and the secessionist rebels, the Tamil Tigers frreedom fighter. More Series 1 Episode 1 Sri Lanka's Killing Fields
With disturbing and distressing descriptions and film of executions, atrocities and the shelling of civilians
To explore the issues further go to the website at www.channel4.com/srilanka

http://www.channel4.com/programmes/sri-lankas-killing-fields/4od#3200170


கருத்துகள் இல்லை: