.

அனைத்துலகத்தமிழோசை!

என் காலப்பதிவுகள் மட்டும்.

திங்கள், 11 ஜூலை, 2011

திரு.கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி பேராசிரியர் அவர்கட்கு அஞ்சலி வணக்கம்.


தமிழ் இலக்கிய விமர்சகர், திறனாய்வாளர் மற்றும் சமூக சிந்தனையாளர், திரு.கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி பேராசிரியர் அவர்கட்கு அஞ்சலி வணக்கம்.

கருத்துகள் இல்லை: