.

அனைத்துலகத்தமிழோசை!

என் காலப்பதிவுகள் மட்டும்.

ஞாயிறு, 24 ஜூலை, 2011

.ஈழத்தில் இனக்கொலை, இதயத்தில் இரத்தம்!

ஈழத்தில் இனக்கொலை, இதயத்தில் இரத்தம்!
வைகோ இயக்கிய தமிழீழஆவணப்படம்.

தமிழர் அறிய, உலகம் அறிய வேண்டிய பல வரலாற்றுப்பகிர்வுகள்.

திரு.வைகோ அவர்களுக்கு நன்றி.

கருத்துகள் இல்லை: