.

அனைத்துலகத்தமிழோசை!

என் காலப்பதிவுகள் மட்டும்.

சனி, 23 ஜூலை, 2011

கறுப்பு ஜீலை!

இருள் நினைவு கொள்!

இனம் மீது நெருப்பு மூட்டினார்!
ஒவ்வொரு கணமும் ஒரு உயிர் முடித்தார்!

கருத்துகள் இல்லை: