.

அனைத்துலகத்தமிழோசை!

என் காலப்பதிவுகள் மட்டும்.

சனி, 16 மே, 2015ஒரு சான்
வயித்துக்கு உணவாய்
போதுமானதை உண்பாய்(போம்)!
மீதமானதை
பண்பாய் பகிர வழிகாண்பாய்(போம்)!
ஒவ்வொரு வீட்டிலும் அன்பாய்
உலகின் மூலைமுடுக்கையும் நினைப்பாய்!
அம்மா .... பசி..
அதன் அர்த்தம் புரிவாய்...
அகிலம் ஒரு உயிரழுதால்
அகமதை உணர்வாய்!
வாய் ருசி உணவை
தா பசி தீரென்போர் நினை!
மனமே!

கருத்துகள் இல்லை: